فرزند خواندگان در دنیای امروزی

خانه    ومدرسه     بازار

 

بچه ها  بیشتر   مال  کدام   یک از  کلمه های

 

فوق هستند   ؟......     تلویزیون  ...  ماهواره

/ 0 نظر / 22 بازدید