دل نوشته

اکنون در مسیر   تند بادهای   فتنه   و  اختلاف    ما با توکل به خدا  و یاری امام زمان

هر چه بهتر  و بیشتر   در هدفمان   قوی  خواهیم شد      الله اکبر   الله اکبر

/ 0 نظر / 19 بازدید