یا علی گفتیم و ..... عشق آغاز شد ......................................

بسم الله  الرحمن الرحیم 

عید  سعید  غدیر  خم  عید

ولایت  و محبت  بر همه

ارادتمندان  و عاشقان  امامت

و ولایت  حضرت امیر

المومنین  علی بن ابیطالب (ع

مبارک باشد   التماس دعای خیر دارم             

/ 0 نظر / 24 بازدید