دل بی قرار می گشت:

یک چند این دل زار .

بی اختیار می گشت

هر جا که می گذشتم دنبال

یار می گشت.

دلدارم از بر من.رفته است

و از پی او .

با صد هوس دل من دیوانه

وار می گشت.

طاقت نداشتم تا درگوشه یی

بیفتم رفتم من از پی دل.

در هر دیار می گشت.

دیدم به کوی دلبر .صددل

فتاده از پا . تنها دل من

انجا. با حال زار می گشت.

/ 0 نظر / 31 بازدید