صیغه موقت شرعی اجرای قانون الهی

برای جلو گیری از انحراف اخلاقی جوانان

و بستر سازی سالم در جامعه اسلامی لازم 

است که دستورات قرآن وبزرگان دین را خوب

و به طور صحیح در بین مردم  اطلاع رسانی

کنیم تا شبهات دشمنان نتواند دین گریزی

را در جوانان ما انتشار دهند و موجب 

انحراف و گمراهی  نسل پو یای جامعه شوند

ازدواج یک امر مسلم و تبین شده ای است

که اسلام برای حفظ مقام انسانی و شئانیت 

زن ومرد  قرار داد آن را امضائ می کند 

ودستورات  کامل وجامعی دارد  که سلامت

دنیا وآخرت را تضمین می کند  واین دستورات

سلیقه ای و از روی هوی وهوس قطعا نیست

و هیچ کسی نمی تواند جلوی آن را بگیرد

مگر اینکه امنیت روحی و روانی وحقوقی

جوامع بشری را مورد تهاجم وحمله قرار دهد

و فساد وتباهی را در دنیا  باعث شود 

دستورات دین  نورانیت و اطمینان در پی دارد

وهر چه غیر آن باشد  تاریکی و گمراهی 

است        برای آگاهی از قوانین ازدواج دائم

و موقت با ما تماس بگیرید  ٠٩١٣٣٧٢١٧٥٢به من زنگ بزن  

/ 0 نظر / 16 بازدید